BOZP LED panely

Tabule pro informování zaměstnanců o úrazech v jednotlivých pracovištích formou zobrazení závodů s uvedením data posledního úrazu a počtu dní od posledního úrazu.
Varianty řešení:
1. Segmentové LED displeje – jednoúčelové panely, jejichž funkcí je pouze zobrazování informací o datu posledního úrazu a počtu dní bez úrazu
2. RGB LED grafické displeje – displeje kromě základní funkce, která je stejná jako u segmentových displejů umožňují zobrazovat text, obrázky nebo video pro účely bezpečnosti práce, nebo obecné informování zaměstnanců

Zobrazuji všechny 3 výsledky